fbpx Skip to content

Hälsostrategi Öka lönsamheten utan att arbeta mer tycker vi är smart

Analys >> Rapport >> Åtgärd

Kopplingen mellan hälsa och lönsamhet har kunnat påvisats ett samband mellan sjuktalens utveckling och hur ”bra” personalen mår. Genom att utföra en analys får man svaret på var hälsoresan startar.

​Analysen sammanställs och presenteras som en summerad rapport över hur personalens nuläge är och även vilka riskområden som finns.

​Tillsammans med ledningen utför man ett antal åtgärder som stödjer hälsostrategin och målen. Vi arbetar med SMART-modellen för att mäta och definiera en hälsostrategi samt för att ta fram relevanta KPI:er.

Hälsoarbete är mycket mer än Sit-ups och fruktkorg på arbetsplatsen. Smarta företagare behöver investera mer i hälsostrategier för att kunna öka lönsamheten.
PROCESSEN

Kontakta oss

  Jag vill veta mer om

  Hälsostrategi Öka lönsamheten utan att arbeta mer tycker vi är smart

  Analys >> Rapport >> Åtgärd

  Kopplingen mellan hälsa och lönsamhet har kunnat påvisats ett samband mellan sjuktalens utveckling och hur ”bra” personalen mår. Genom att utföra en analys får man svaret på var hälsoresan startar.

  ​Analysen sammanställs och presenteras som en summerad rapport över hur personalens nuläge är och även vilka riskområden som finns.

  ​Tillsammans med ledningen utför man ett antal åtgärder som stödjer hälsostrategin och målen. Vi arbetar med SMART-modellen för att mäta och definiera en hälsostrategi samt för att ta fram relevanta KPI:er.

  Hälsoarbete är mycket mer än Sit-ups och fruktkorg på arbetsplatsen. Smarta företagare behöver investera mer i hälsostrategier för att kunna öka lönsamheten.
  PROCESSEN

  Kontakta oss

   Jag vill veta mer om