fbpx Skip to content

FaR® Vi är aktivitetsarrangör med erfarna FaR-ledare

Vi bedriver verksamhet inom Fysisk akivitet på recept (FaR®) i samarbete med Region Sörmland och Sörmlandsidrotten

Vilka ordinerar FaR?  

Det är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, beteendevetare  och psykologer.

Fysisk aktivitet ordineras på motsvarande sätt som ett läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Ordinationen utgår från patientens hälsotillstånd, förutsättningar och behov. (Källa: landstingetsormland.se)

Att ordinera fysisk aktivitet – FaR (Fysisk aktivitet på recept) kan ersätta eller komplettera läkemedel eller annan behandling. 

Kontakta oss

  Jag vill veta mer om:

  FaR® Vi är aktivitetsarrangör med erfarna FaR-ledare

  Vi bedriver verksamhet inom Fysisk akivitet på recept (FaR®) i samarbete med Region Sörmland och Sörmlandsidrotten

  Vilka ordinerar FaR?  

  Det är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, beteendevetare  och psykologer.

  Fysisk aktivitet ordineras på motsvarande sätt som ett läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Ordinationen utgår från patientens hälsotillstånd, förutsättningar och behov. (Källa: landstingetsormland.se)

  Kontakta oss

   Jag vill veta mer om: